Exekutiv coaching – Skräddarsytt Chefsstöd

Om du är chef eller sitter i ledande ställning är psykologiskt inriktad exekutiv coaching ett utmärkt hjälpmedel för att få bättre förståelse och verktyg för hur man agerar och reagerar i samspel med styrelse/ledning, sina medarbetare/samarbetspartners och andra avnämare.

Många krav och förväntningar ställs på dagens ledare. Gemensamma krav för flertalet chefer/ledare är att han/hon ska kunna:

  • Stimulera och motivera inre och yttre växt och ha förmågan att sälja in företagets/organisationens vision till såväl omvärlden som till de egna medarbetarna.
     
  • Förankra beslut och bidra till god samverkan på alla nivåer inom men även ofta utom organisationen.
     
  • Klara av att hantera alla lägen på ett optimalt sätt samtidigt som han/hon för egen del har synnerligen begränsad möjlighet till att kunna ventilera problem på ett fritt sätt inom organisationen just utifrån  sin funktion och sitt ansvar som ledare/ chef. 

Med professionell exekutiv coaching får du som är i ledande position möjlighet till konfidentiella professionella samtal där du kan ventilera allt utan någon som helst oro - samtalsstöd anpassat till dina utmaningar och till dina behov. Du och kommer att få uppleva hur du hela tiden utvecklas och stärks både som chef/ledare men även som människa.