Psykoterapi

Psykoterapi är ett samlingsnamn för systematiska och målinriktade behandlingsmetoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och som utförs av särskilt utbildade personer – legitimerade psykoterapeuter - i syfte att hjälpa människor att komma till rätta med psykiska och psykosomatiska besvär, allehanda samlevnadsproblem och/eller andra utmaningar i livsföringen.

Psykoterapi kan ha olika inriktning och omfattning. Tillsammans utformar vi ett förslag skräddarsytt utifrån dina behov.