Utbildning och forskning

All kompetens är en färskvara som måste underhållas för att kunna bevaras och även utvecklas. Vi har mångårig erfarenhet av att leda och medverka i olika utbildningar allt från orienteringsnivå till högre universitetsnivå - detta inom:

 

  • Det psykoterapeutiska fältet inklusive handledning
     

  • Vård och omsorgsområdet
     

  • Medicinsk juridik och etik.


Merparten av de utbildningar vi i nuläget tillhandahåller utgörs av skräddarsydda utbildningar på uppdrag av företag, institutioner och verksamheter.  

Vi är även mycket måna om att underhålla vår egen kompetens i vår strävan att kunna förmedla bästa möjliga insatser varför fortbildning och forskning även finns knuten till verksamheten.  Ev.  medverkan i ett forskningsprojekt är alltid helt frivillig och sker enbart sedan vi informerat, tillfrågat och inhämtat ditt aktiva samtycke till detta.