Personlig utveckling – personlig coaching

Att leva på ett optimalt sätt omfattar att dels värdesätta det man uppnått och som man trivs med och dels att våga utveckla det som fungerar sämre och/eller det man är nyfiken på.  Genom att fokusera på sin livssituation med stöd av en Leg.  Psykoterapeut kan man vinna ökad kunskap om hur tidigare livserfarenheter påverkar ens nuläge och framför allt om hur ens personliga behov på ett bättre sätt skulle kunna tillgodoses.

Det kan handla om att vilja finna en bättre balans i livet; våga se möjligheter och sätta upp nya mål; kunna fungera bättre med andra; kunna hantera konflikter; identifiera faktorer som hindrat dig att genomföra det du vill oavsett om det gäller arbetsliv eller privatliv;  att ge sig själv möjlighet till att momentant kunna stanna upp  och reflektera kring sin egen person utifrån egna styrkor och svagheter etc.